Υπηρεσίες

Η κλινική διαθέτει τμήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως τη διάγνωση και θεραπεία της στεφανιαίας νόσου, της καρδιακής ανεπάρκειας, της βαλβιδικής καρδιακής νόσου, των ηλεκτροφυσιολογικών διαταραχών και των συγγενών ανωμαλιών της καρδιάς.

Η κλινική συγκροτείται από τις ακόλουθες μονάδες

Έντυπα ασθενών

Περιεχόμενο υπό διαμόρφωση
› Διαβάστε περισσότερα

FAQ's

Περιεχόμενο υπό διαμόρφωση
› Διαβάστε περισσότερα