Ασθενείς & Επισκέπτες

Αναλυτικές πληροφορίες για θέματα, που αφορούν στην εισαγωγή και παραμονή των ασθενών και των συγγενικών τους προσώπων.

Παρακαλούμε επιλέξτε από το μενού την ενότητα, για την οποία θέλετε να ενημερωθείτε.