Εργαστήριο Ηλεκτροκαρδιογραφίας

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελεί βασικό διαγνωστικό εργαλείο σε πολλές καρδιολογικές παθήσεις. Στο εργαστήριο χρησιμοποιείται η ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή σε όλες τις εκφάνσεις της με στόχο την διερεύνηση συνήθων ή σπανίων καρδιολογικών προβλημάτων

Δοκιμασία Κοπώσεως

Κεντρικό ρόλο στο εργαστήριο αναίμακτων καρδιολογικών τεχνικών της κλινική κατέχει η Δοκιμασία Κοπώσεως για την ανίχνευση στεφανιαίας νόσου ή την εκτίμηση της πρόγνωσης και του θεραπευτικού αποτελέσματος σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο που υποβάλλονται σε συντηρητική αγωγή ή μετά από επέμβαση επαναιμάτωση του μυοκαρδίου.

Holter Ρυθμού

Με τα Holter Ρυθμού που διαθέτει το Εργαστήριο επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού για διάστημα 24 έως 48 ωρών για την καταγραφή αρρυθμιών που εμφανίζονται περιστασιακά, καθώς και τη διερεύνηση συμπτωμάτων που εμφανίζονται διαλειπόντως, όπως αίσθημα παλμών, λιποθυμία, ζάλη, απώλεια συνείδησης. Παράλληλα γίνεται η μελέτη των όψιμων δυναμικών καθώς και νέων αναίμακτων δεικτών προσδιορισμού κινδύνου αιφνίδιου θανάτου με ειδικές συσκευές.

Μονάδα Συγκοπής

Τμήμα του ίδιου εργαστηρίου αποτελεί και η Μονάδα Συγκοπής που στόχο έχει την συστηματική διερεύνηση συγκοπικών επεισοδίων που συχνά αποτελούν διαγνωστικό πρόβλημα και ενίοτε υποκρύπτουν καρδιοαγγειακή νόσο. Η μονάδα συγκοπής λειτουργεί με συγκεκριμένα διαγνωστικά πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν μάλαξη καρωτιδικού βολβού, δοκιμασία ανάκλισης, Holter ρυθμού, κ.α.