Θάλαμοι νοσηλείας

Η κλινική διαθέτει τμήμα θαλάμων νοσηλείας που περιλαμβάνει 20 αναπτυγμένες κλίνες στον 3ο όροφο του Ά κτιρίου του νοσοκομείου