Έρευνα

Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την πραγματοποίηση και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από τα μέλη ΔΕΠ, όπως επίσης την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Το ερευνητικό έργο αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της κλινικής, γίνεται με την επίβλεψη του Διευθυντή και με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαφόρων νόσων καρδιαγγειακού συστήματος με τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.

Κέντρο κλινικών ερευνών

Η 3η Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ συμμετέχει σε διάφορες κλινικές μελέτες στον τομέα της καρδιοαγγειακής έρευνας. Η κλινική έρευνα προσφέρει νέα γνώση, οι ασθενείς αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και οι επιστήμονες και το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει σε κλινικές μελέτες αναδεικνύονται διεθνώς.
› Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις δημοσιεύσεις ερευνητών της κλινικής. Περιλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2015-2019).
› Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Έρευνα

Τα μέλη ΔΕΠ της κλινικής φροντίζουν για την εξέλιξη της νέας γενιάς ερευνητών με την υποστήριξη διδακτορικών διατριβών.
› Διαβάστε περισσότερα