Ειδικά Καρδιολογικά Ιατρεία

Ιατρείο Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Ψηφιακής Καρδιολογίας

Η αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών νοσημάτων, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών από τους ασθενείς οδήγησε την 3η Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ στην ίδρυση του Ιατρείου Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Ψηφιακής Καρδιολογίας.

*Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου και τη διαδικασία προγραμματισμού επίσκεψης σε αυτό θα γίνουν διαθέσιμες σύντομα!

ThessHF: εφαρμογή Android ειδική για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Η εφαρμογή thessHF αποτελεί μια προσπάθεια της κλινικής μας να αξιοποιήσει τις μεθόδους παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω smartphones, γνωστές και ως mobile Health (mHealth), για να βοηθήσει τον ασθενή με τη διαχείριση της καρδιακή ανεπάρκειας. Οι ασθενείς που επισκέπτονται τακτικά το Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας της κλινική έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή thessHF για συσκευές Android.

H thessHF αναπτύχθηκε από την ομάδα του ιατρείου με ασθενο-κεντρικό προσανατολισμό και αποτελεί το “βοηθό” των ασθενών, υπενθυμίζοντας τους καθημερινά να πάρουν τα φαρμακά τους, καθώς και να μετρήσουν το σωματικό τους βάρος και την αρτηριακή τους πίεση. Οι μετρήσεις αυτές καταγράφονται από το smartphone και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες στον ασθενή σε μορφή πίνακα και γραφήματος. Η συμμόρφωση με τη φαρμακευτική θεραπεία επίσης σημειώνεται. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα βρίσκονται στη διάθεση του θεράποντος ιατρού μέσω σύνδεσης του smartphone με τον υπολογιστή του ιατρείου, δίνοντας έτσι πολύτιμες κλινικές πληροφορίες στον ιατρό, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του ιατρικού απορρήτου των ασθενών. Ακολουθούν κάποια screenshots από την ίδια την εφαρμογή:

Εν τέλει, η εφαρμογή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των ασθενών για τη νόσο τους μέσω της καθημερινής “τριβής” τους με αυτή. Η προσθήκη στοιχείων gamification φαίνεται να αποτελεί από μόνη της κίνητρο των ασθενών για επιμελή ενασχόληση με την εφαρμογή, και κατ’ επέκταση με την καρδιακή ανεπάρκεια.

Το πεδίο mHealth είναι ανεξερεύνητο, τόσο από τους ασθενείς όσο και από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Η συνεχιζόμενη επαφή θα εξοικώσει τόσο τους ασθενείς με την εφαρμογή, όσο και την εφαρμογή με τους ασθενείς, καθώς η τελευταία θα βελτιώνεται διαρκώς για να καλύψει όσο το δυνατόν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή στην ιστοσελίδα: thesshf.com

Επικοινωνία
E-mail: digital@3rdcardio.com
Ωράριο επισκεπτηρίου:  Κάθε Δευτέρα


Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας

Για την εξυπηρέτηση και φροντίδα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια που δεν χρήζουν νοσηλείας, λειτουργεί στα πλαίσια της κλινικής ειδικό καρδιολογικό ιατρείο καρδιακής ανεπάρκειας. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια πολύ σοβαρή νόσος που προσβάλει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους στις μέρες μας, λαμβάνοντας τον χαρακτήρα «επιδημίας». Η επίπτωση του συνδρόμου στον πληθυσμό αυξάνει δραματικά με την ηλικία και υπολογίζεται σήμερα ότι 8 στους 1000 άνδρες ηλικίας 50-59 και 66 στους 1000 ηλικίας 80-89, πάσχουν από την νόσο. Η θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας κατευθύνεται τόσο στην αντιμετώπιση του υποκείμενου αιτίου όσο και στην συμπτωματική ανακούφιση των αρρώστων. Οι ασθενείς οφείλουν να αλλάξουν ορισμένες από τις συνήθειές τους (πχ. διακοπή καπνίσματος) και να ακολουθήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής με ελαφρού βαθμού άσκηση. Ακόμα και απλά πράγματα όπως καθημερινό περπάτημα, παρακολούθηση της δίαιτας (περιορισμός στο αλάτι), αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ, μπορεί να κάνουν τη διαφορά στα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής. Ο ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά το βάρος του (με καθημερινό ζύγισμα), την πίεση και τις σφύξεις του και για οποιαδήποτε σοβαρή αλλαγή θα πρέπει να ενημερώνει τον γιατρό του. Απαραίτητο στοιχείο για την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου είναι η στενή σχέση εμπιστοσύνης που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ του γιατρού και του ασθενή.

Για το λόγο αυτό τον Ιούνιο του 2015 ιδρύθηκε το ειδικό ιατρείο της καρδιακής ανεπάρκειας που λειτουργεί κάθε Τετάρτη 09.00-12.00 στον 2ο όροφο του Α᾽ κτιρίου. Το ιατρείο δέχεται ασθενείς κατόπιν παραπομπής από ειδικό ιατρό.

Επικοινωνία
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 – 892 151, 2310 – 892 074
Ωράριο επισκεπτηρίου:  Κάθε Τετάρτη 09:00-12:00 στον 2ο όροφο του Ά κτιρίου


Ιατρείο Βαλβιδοπαθειών και Δομικών Μυοκαρδιοπαθειών

Για την εξυπηρέτηση και φροντίδα ασθενών με βαλβιδοπάθειες και δομικές μυοκαρδιοπάθειες που δεν χρήζουν νοσηλείας, λειτουργεί στα πλαίσια της κλινικής ειδικό καρδιολογικό ιατρείο βαλβιδοπαθειών και δομικών μυοκαρδιοπαθειών. Στόχος του συγκεκριμένου εξωτερικού ιατρείου είναι: η συστηματική, εξειδικευμένη και σύγχρονη περίθαλψη των ασθενών με βαλβιδοπάθειες και δομικές μυοκαρδιοπάθειες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η προεγχειρητική και μεταεγχειρητική φροντίδα ασθενών με βαλβιδοπάθειες που θα υποβληθούν/έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καρδιακών βαλβίδων, η προετοιμασία και φροντίδα των ασθενών με βαλβιδοπάθειες που θα υποβληθούν σε διακαθετηριακή επέμβαση πρίν και μετά από αυτή, η διασφάλιση της μακροχρόνιας παρακολούθησης των ασθενών με βαλβιδοπάθεια με την καταγραφή τους σε ένα ειδικό μητρώο ασθενών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους, η εκτίμηση των αναγκών των ασθενών αυτών με στόχο τον προγραμματισμό των παροχών προς αυτούς από τους αρμόδιους φορείς, η συνεργασία, τόσο με τις επιστημονικές εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο των καρδιακών βαλβιδοπαθειών, όσο και με τις ενώσεις των ασθενών βαλβιδοπάθειες και τέλος η προώθηση της έρευνας στον τομέα των βαλβιδοπαθειών

Το ειδικό ιατρείο βαλβιδοπαθειών και δομικών μυοκαρδιοπαθειών λειτουργεί κάθε Πέμπτη 09.00-12.00 στον 2ο όροφο του Α᾽ κτιρίου. Το ιατρείο δέχεται ασθενείς κατόπιν παραπομπής από ειδικό ιατρό.

Επικοινωνία
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 – 892 151, 2310 – 892 074
Ωράριο επισκεπτηρίου:  Κάθε Πέμπτη 09:00-12:00 στον 2ο όροφο του Ά κτιρίου


Ιατρείο Μυοκαρδιοπαθειών και Νευρομυικών Νοσημάτων

Οι μυοκαρδιοπάθειες αποτελούν κληρονομούμενες παθήσεις που επηρεάζουν τη δομική ή/και ηλεκτρική σταθερότητα του μυ της καρδιάς (μυοκαρδίου). Κύριο χαρακτηριστικό των μυοκαρδιοπαθειών είναι η μεγάλη φαινοτυπική τους ετερογένεια, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και ανάμεσα σε συγγενείς α΄ βαθμού που πάσχουν από το ίδιο νόσημα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά η ηλικία εμφάνισης, ο τρόπος εκδήλωσης, η βαρύτητα των συμπτωμάτων αλλά και η πρόγνωση/μακροχρόνια πορεία του κάθε ασθενούς. Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι η λανθάνουσα πορεία τους (διαδρομή χωρίς συμπτώματα ή εκδηλώσεις για μεγάλο διάστημα), πράγμα που δυσχεραίνει τόσο την έγκαιρη διάγνωση τους αλλά και τη διάκριση τους από άλλα «κοινά» νοσήματα που μπορεί να επηρεάσουν την καρδιά. Κατ’ ανάλογο τρόπο μερικά νοσήματα του νευρικού συστήματος ή και των περιφερικών μυών (αυτών που σχετίζονται με την κίνηση του ανθρωπίνου σώματος) μπορούν να επιβαρύνουν και το μυοκάρδιο οδηγώντας στην εμφάνιση αρρυθμιών ή και γενικότερης δυσλειτουργίας της καρδιάς (καρδιακή ανεπάρκεια).

Σκοπός του εργαστηρίου Μυοκαρδιοπαθειών και Νευρομυϊκών Νοσημάτων της Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής του ΑΠΘ είναι η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των παραπάνω νοσημάτων. Μέσα από την εφαρμογή νεότερων απεικονιστικών τεχνικών (υπερηχοκαρδιογραφίας-μαγνητικής τομογραφίας μυοκαρδίου) αλλά και «ιδιαίτερων» μεθόδων (δυναμική ηχοκαρδιογραφία με άσκηση, μυοκαρδιακές βιοψίες κ.α.) το εξειδικευμένο και πιστοποιημένο ιατρικό προσωπικό του εργαστηρίου μπορεί να διαγνώσει και να παρακολουθήσει την πορεία του κάθε ασθενούς. Επιπρόσθετα μέσα από τη συνεργασία με εξειδικευμένες δομές του εσωτερικού και του εξωτερικού αλλά και με άλλα τμήματα και εργαστήρια της κλινικής να γίνει γενετική συμβουλευτική/καθοδήγηση, έλεγχος του συγγενικού περιβάλλοντος του ασθενούς και επιλογή του πλέον καταλλήλου θεραπευτικού σχήματος/προσέγγισης. Τέλος, με δεδομένη τη σημασία αποκλεισμού των παραπάνω νοσημάτων από αθλουμένους και αθλητές πραγματοποιείται στο εργαστήριο μας εξειδικευμένος προαγωνιστικός έλεγχος ενηλίκων και παίδων όλων των αθλημάτων.

Το ειδικό ιατρείο μυοκαρδιοπαθειών και νευρομυικών νοσημάτων λειτουργεί κάθε Τρίτη 09.00-12.00 στον 2ο όροφο του Α᾽ κτιρίου. Το ιατρείο δέχεται ασθενείς κατόπιν παραπομπής από ειδικό ιατρό.

Επικοινωνία
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 – 892 151, 2310 – 892 074
Ωράριο επισκεπτηρίου:  Κάθε Τρίτη 09:00-12:00 στον 2ο όροφο του Ά κτιρίου

Ιατρείο Αθηροθρόμβωσης

Σκοποί της λειτουργίας του ειδικού αυτού ιατρείου είναι:
• Η συστηματική, εξειδικευμένη και σύγχρονη αντιμετώπιση και παρακολούθηση των ασθενών με στεφανιαία νόσο και ιδιαίτερα με σύμπλοκες καταστάσεις που η διαχείρησή τους είναι εφικτή μόνο σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο και πάντα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
• Η παροχή εξιδεικευμένης γνώσης και συμβουλής σε ασθενείς με αθηροθρομβωτική νόσο.
• Η πρόσβαση ασθενών σε εξιδεικευμένες επεμβατικές και άλλες διαγνωστικές απεικονιστικές πράξεις που μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο.
• Προγραμματισμός στεφανιογραφιών και αγγειοπλαστικών παρεμβάσεων στα πλαίσια της μελλοντικής λειτουργίας του αιμοδυναμικού εργαστηρίου της κλινικής μας αλλά και για την αρτιότερη διευκόλυνση ασθενών και στην παρούσα φάση σε άλλα αιμοδυναμικά εργαστήρια της πόλης.
• Η εξειδικευμένη παρακολούθηση ασθενών με θρομβωτικές διαταραχές και ανάγκη λήψης αντιπηκτικής αγωγής.
• Η διασφάλιση της μακροχρόνιας παρακολούθησης των ασθενών με την καταγραφή τους σε ένα ειδικό μητρώο ασθενών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους.
• Η συνεργασία, τόσο με τις επιστημονικές εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο στεφανιαίας νόσου και της θρόμβωσης, όσο και με τις ενώσεις των ασθενών με στεφανιαία νόσο
• Η προώθηση της έρευνας στον τομέα αθηροθρόμβωσης.

Το ιατρείο λειτουργεί κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 10.30 έως τις 13.30 με προοπτική να λειτουργεί δύο φορές τον μήνα στο άμεσο μέλλον.

Επικοινωνία
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313-312 395
Ωράριο επισκεπτηρίου:  Κάθε δεύτερη Τετάρτη του εκάστοτε μήνα 10:30-13:30 στα εξωτερικά ιατρεία στο ισόγειο του ‘Γ κτιρίου (μπλε κτίριο)