Εργαστήριο Υπερηχογραφίας

Κεντρική θέση στην καρδιοαγγειακή απεικόνιση καταλαμβάνει η υπερηχογραφία καρδιάς.

Το εργαστήριο υπερηχοκαρδιογραφίας της Γ’ καρδιολογικής Κλινικής του ΑΠΘ στεγάζεται σε έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο στο 2ο όροφο του Α’ κτιρίου του ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους υπερηχοκαρδιογράφους και ισχυρούς τερματικούς σταθμούς (Workstations) εξοπλισμένους με λογισμικό τελευταίας γενιάς για αποθήκευση, ανάλυση και περαιτέρω επεξεργασία των υπερηχοκαρδιογραφικών δεδομένων.

Στο εργαστήριο υπερηχοκαρδιογραφίας της Γ΄ΚΚ πραγματοποιείται από πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό όλο το φάσμα της σύγχρονης υπερηχοκαρδιογραφικής απεικόνισης με ιδιαίτερη έμφαση στις διοισοφάγειες μελέτες αλλά και τις εξετάσεις δυναμικής ηχοκαρδιογραφίας (stressecho). Επιπρόθετα, εφαρμόζονται νεότερες τεχνικές όπως η ηχοκαρδιογραφία αντίθεσης, η αξιολόγηση της μυοκαρδιακής παραμόρφωσης κα.

Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι διπλός: Αφενός η παροχή υψηλής ποιότητας καρδιολογικών υπηρεσιών σε νοσηλευόμενους ασθενείς και ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων του ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Αφετέρου, η προαγωγή της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της καρδιαγγειακής απεικόνισης αλλά και η εκπαίδευση-μετεκπαίδευση νέων καρδιολόγων στις απεικονιστικές τεχνικές.