Διδασκαλία

Η 3η Καρδιολογική κλινική είναι πλήρως ενταγμένη στο διδακτικό πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας. Εκπαιδευονται φοιτητές του 2, 3, 4, 5 και 6ου έτους της Ιατρικής Σχολής όσο και αποφοίτοι προς απόκτιση τίτλου ειδίκευσης.

Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική και γίνεται από μέλη ΔΕΠ. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει την από αμφιθεάτρου παρακολούθηση μαθημάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων, παρακολούθηση ενδιαφερόντων περιστατικών και βιβλιογραφική ενημέρωση. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την άσκηση των φοιτητών τόσο στην εκτίμηση πασχόντων καρδιολογικών ασθενών και των επιμέρους της ειδικότητας καρδιολογίας

Διδακτικά πλάνα

Τα πρόγραμματα φροντιστηριακών μαθημάτων καρδιολογίας
› Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακές Σπουδές

Η ερευνητική διαδικασία αρχίζει απο την προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών, με τη συμμετοχή τους στα ερευνητικά προγράμματα των Εργαστηρίων της κλινικής.
› Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με τα οποία συνεργαζόμαστε
› Διαβάστε περισσότερα