Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης

Στο Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας της κλινικής διενεργούνται όλες οι σύγχρονες πράξεις που έχουν σχέση με τη διερεύνυση και θεραπεία των καρδιακών αρρυθμιών.

Στο Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας της κλινικής διενεργούνται όλες οι σύγχρονες πράξεις που έχουν σχέση με τη θεραπεία των καρδιακών αρρυθμιών. Πραγματοποιούνται τόσο διαγνωστικές ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, όσο και όλες οι επεμβατικές καταλύσεις σύμπλοκων καρδιακών αρρυθμιών (με υψίσυχνο ρεύμα ή κρυοκατάλυση), συμπεριλαμβανομένων κι αυτών στις οποίες απαιτείται σύστημα τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης.

Το εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας της κλινικής είναι αναγνωρισμένο κέντρο εμφύτευσης βηματοδοτών και απινιδωτών. Πραγματοποιούνται εμφυτεύσεις όλων των τύπων βηματοδοτών για την αντιμετώπιση νόσων του ερεθισματαγωγού συστήματος της καρδιάς, συμπεριλαμβανομένου και αμφικοιλιακών συστημάτων ως θεραπεία επανασυγχρονισμού σε προχωρημένα στάδια καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ σε περιπτώσεις ασθενών με καρδιακή πάθηση και υψηλό κίνδυνο απειλητικών για τη ζωή ταχυαρρυθμιών γίνεται τοποθέτηση εμφυτεύσιμου καρδιομετατροπέα απινιδωτή.