Προπτυχιακές Σπουδές

Η κλινική έχει μακρά παράδοση στην προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση, εντάχθηκε στον οργανισμό της ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2002.

Η ερευνητική διαδικασία αρχίζει απο την προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών, με τη συμμετοχή τους στα ερευνητικά προγράμματα των Εργαστηρίων της κλινικής.

Η Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ έχει επιδείξει δέσμευση για την αριστεία στη διδασκαλία των γιατρών του αύριο. Η αριστεία στην εκπαίδευση κατοχυρώνεται ρητά και εξίσου στις βασικές αξίες της εμπιστοσύνης και της αριστείας στην κλινική περίθαλψη και την έρευνα. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο είναι βασικός συνεργάτης της κλινικής …