Διδακτικά πλάνα

Τα πρόγραμματα φροντιστηριακών μαθημάτων καρδιολογίας

Διδακτικό πλάνο Αρχείο

Ειδικά μαθήματα Ιανουαρίου 2019

Ακαδημαικό Έτος 2018-2019

Κατεβάστε
το διδακτικό πλάνο

Πρόγραμμα φροντιστηριακών μαθημάτων καρδιολογίας

Θ΄ Εξάμηνο - Ακαδημαικό Έτος 2017-2018
Δευτέρα & Πέμπτη 14:00 - 15:00

Κατεβάστε
το διδακτικό πλάνο

Μαθήματα αμφιθεάτρου

Η Εξάμηνο - Ακαδημαικό Έτος 2017-2018 Τρίτη & Παρασκευή

Κατεβάστε
το διδακτικό πλάνο