Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Τα μέλη ΔΕΠ της κλινικής συμμετέχουν στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της ιατρικής σχολής ΑΠΘ.