Διδακτορική Έρευνα

Τα μέλη ΔΕΠ της κλινικής φροντίζουν για την εξέλιξη της νέας γενιάς ερευνητών με την υποστήριξη διδακτορικών διατριβών

Οι υποψήφιοι διδάκτορες μέσα απο τη διαδικασία της έρευνας και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής φιλοδοξούν να ολοκληρωθούν επιστημονικά, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να εμπλουτίσουν την υπάρχουσα γνώση.


Tρέχουσες διατριβές της κλινικής

Μελέτη της αδενοσίνης πλάσματος και των υποδοχέων αυτής στη συγκοπή σε ασθενείς χωρίς δομική Καρδιοπάθεια

Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί αν τα επίπεδα αδενοσίνης πλάσματος και των υποδοχέων Α2 της αδενοσίνης, σε ασθενείς με συγκοπή επί απουσίας δομικής καρδιοπάθειας, διαφοροποιούνται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των συγκοπτικών επεισοδίων, και την απάντηση στις δοκιμασίες ανάκλισης και αδενοσίνης.
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής έχει επιστημονικό ενδιαφέρον καθώς στοχεύει να διασαφηνίσει τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της συγκοπής και να προσδιορίσει περαιτέρω την σημασία των δοκιμασιών ανάκλισης και αδενοσίνης στη διαγνωστική διερεύνηση και διαστρωμάτωση κινδύνου των ασθενών με συγκοπή χωρίς εμφανή υποκείμενη καρδιοπάθεια.

Υποψήφια Διδάκτωρ Σωτηριάδου Μελανή

Πρόβλεψη παροξυσμών κολπικής μαρμαρυγής με βάση την ανάλυση των επαρμάτων P με τα κυματίδια Morlet μετά από κυκλοτερή απομόνωση των πνευμονικών φλεβών

Σκοπός της μελέτης είναι να καταγραφούν οι μεταβολές στη διάρκεια και τα χαρακτηριστικά της κολπικής εκπόλωσης που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό του κύματος P σε κυματίδια πριν και μετά την κατάλυση, και να διερευνηθεί εάν αυτές οι διαφορές μπορούν να προβλέψουν την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιτυχία της κατάλυσης με διατήρηση φλεβοκομβικού ρυθμού.

Υποψήφιος Διδάκτωρ Ταχματζίδης Δημήτριος