Νέα

Ενημερώσεις και δρώμενα της 3ης Καρδιολογικής Κλινικής


Νέα

3D Υπερηχογραφία

Στα πλαίσια αξιολόγησης νέων τεχνολογιών κατέφθασε στην κλινική μας ο υπερσύγχρονος υπερηχοκαρδιογράφος της εταιρίας General Electric Vivid E95 με δυνατότητα διαθωρακικής και διοισοφάγιας 3D υπερηχογραφίας.

Η τρισδιάστατη υπερηχοκαρδιογραφία είναι μια ραγδαία εξελισσόμενη απεικονιστική μέθοδος με ευρύ πεδίο κλινικών και ερευνητικών εφαρμογών, λόγω των πλεονεκτημάτων της σε σχέση με τη δισδιάστατη υπερηχοκαρδιογραφία. Δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης με υψηλή διακριτική ικανότητα των καρδιακών βαλβίδων, σε τρεις διαστάσεις, σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τις κινήσεις της καρδιάς. Οπότε, οι παθήσεις της καρδιάς που χρειάζονταν έως τώρα διοισοφάγειο υπερηχογράφημα (σχετικά επώδυνη τεχνική) για την πρώιμη διάγνωση τους, μπορούν πλέον να ανιχνευτούν ανώδυνα και γρήγορα με τον 3D υπέρηχο.

share

To 37ο συνέδριο της ΕΚΕ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 37ου Πανελλήνιου Καρδιολογικού Συνεδρίου στο οποίο συμμετείχε και η Γ’ Καρδιολογική Κλινική. Για περισσότερες λεπτομέριες δείτε εδώ κι εδώ.

share

Το ετήσιο συνέδριο της κλινικής μας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχή πορεία των προηγούμενων διοργανώσεων της Γ’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, θα θέλαμε και εφέτος να σας προσκαλέσουμε στη διημερίδα με τίτλο “Arrhythmias Update 2016”, που διοργανώνεται από την Κλινική μας και είναι υπό την αιγίδα της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

share