Συμμετοχή στο ESC Congress 2021

Η κλινική συμμετείχε ενεργά για άλλη μια χρονιά στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας (ESC Congress 2021). Σας παραθέτουμε τις εργασίες μας που έγιναν αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο:

 • Beat-to-beat P-wave analysis outperforms conventional P-wave indices in identifying patients with a history of paroxysmal atrial fibrillation, during sinus rhythm

Authors

D Tachmatzidis1 , D Filos2 , A Tsarouchas1 , D Mouselimis1 , C Bakogiannis1 , A Antoniadis1 , I Chouvarda2 , C Lazaridis1 , C Triantafyllou1 , N Fragkakis1 , N Maglaveras2 , V Vassilikos1

1Aristotle University of Thessaloniki, 3rd Cardiology Department – Thessaloniki – Greece , 2Aristotle University of Thessaloniki, Lab of Computing, Medical Informatics and Biomedical Imaging Technologies, School of Medicine – Thessaloniki – Greece

 • How intravenous iron therapy affects arrhythmia burden and functional status in patients with advanced heart failure and implantable devices

Authors

D Mouselimis1 , A Tsarouchas1 , C Bakogiannis1 , A Mitsas1 , D Tsalikakis2 , C Tsavousoglou1 , S Vergopoulos1 , I Kelemanis1 , EK Theofillogiannakos1 , AP Antoniadis1 , S Tzikas1 , N Fragakis1 , M Doumas1 , CE Papadopoulos1 , VP Vassilikos1

1Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Third Cardiology Department AUTh – Thessaloniki – Greece , 2University of Western Macedonia, Department of Informatics and Telecommunications Engineering – Kozani – Greece

 

 • Left atrial coupling index versus left atrial function index in heart failure with reduced ejection fraction and iron deficiency

Authors

A Tsarouchas1 , C Bakogiannis1 , D Mouselimis1 , ED Pagourelias1 , I Kelemanis1 , A Boulmpou1 , S Vergopoulos1 , A Vassilikou1 , S Tzikas1 , N Fragakis1 , CE Papadopoulos1 , VP Vassilikos1

1Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Third Cardiology Department AUTh – Thessaloniki – Greece

 

 • Utility of volume-strain loops in diastolic function assessment of patients with hypertrophic cardiomyopathy.

Authors

E Pagourelias1 , A Boulmpou2 , S Vergopoulos2 , C Bakogiannis2 , M Toumpourleka2 , A Antoniadis2 , A Karamanolis2 , I Kelemanis2 , M Mavroudi2 , CE Papadopoulos2 , N Fragakis2 , V Vassilikos2 , JU Voigt3

1Hippokration General Hospital of Thessloniki – Thessaloniki – Greece , 2Aristotle University of Thessaloniki, Third Cardiology Department, Hippokrateion University Hospital – Thessaloniki – Greece , 3KU Leuven, Department of Cardiovascular Diseases, University Hospital Leuven – Leuven – Belgium

 

 • Adenosine plasma levels and Adenosine receptor levels determine the outcome of Adenosine test and head-up tilt test in syncopal patients with a normal heart

Authors

M Sotiriadou1 , A Antoniadis1 , S Vergopoulos1 , P Konstantinidis1 , C Bakogiannis1 , A Karamanolis1 , C Virgiliou2 , E Gkika3 , G Theodoridis2 , I Mpalaouri4 , D Mpougiouklis4 , S Gerou4 , C Papadopoulos1 , N Fragakis1 , V Vassilikos1

1Hippokration General Hospital of Thessaloniki, 3rd Cardiology Department – Thessaloniki – Greece , 2Aristotle University of Thessaloniki, Department of Chemistry – Thessaloniki – Greece , 3Aristotle University of Thessaloniki, Laboratory of Forensic Medicine and Toxicology, School of Medicine – Thessaloniki – Greece , 4Analysi Iatriki A.E. Diagnostic – Research Clinics – Thessaloniki – Greece

 

 • Impact of the first coronavirus-disease pandemic wave on cardiovascular admissions and sudden cardiac death rates in Greece.

Authors

E Pagourelias1 , VP Vassilikos2 , K Katsos3 , E Zaggelidou4 , N Raikos5 , S Tzikas2 , C Tsavousoglou2 , A Kouparanis6 , A Anastasakis7 , G Kassimis1 , A Ziakas6 , G Sianos6 , H Karvounis6 , I Kanonidis1 , C Spiliopoulou3

1Hippokration General Hospital of Thessloniki – Thessaloniki – Greece , 2Aristotle University of Thessaloniki, Third Cardiology Department, Hippokrateion University Hospital – Thessaloniki – Greece , 3National & Kapodistrian University of Athens Medical School, Department of Forensic Medicine and Toxicology – Athens – Greece , 4Laboratory of Forensic Service of Ministry of Justice of Thessaloniki – Thessaloniki – Greece , 5Aristotle University of Thessaloniki, Laboratory of Forensic Medicine & Toxicology – Thessaloniki – Greece , 6Aristotle University of Thessaloniki, First Cardiology Department, AHEPA University Hospital – Thessaloniki – Greece , 7Onassis Cardiac Surgery Center, Department of Cardiology – Athens – Greece

 

 • Effect of sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors on left ventricular mass and left atrial volume indices assessed either by cardiovascular magnetic resonance or transthoracic echocardiography

Authors

D Patoulias1 , A Boulmpou2 , A Tranidou3 , M Doumas1 , V Vassilikos2 , CE Papadopoulos2

1Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Second Propedeutic Department of Internal Medicine – Thessaloniki – Greece , 2Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Third Department of Cardiology – Thessaloniki – Greece , 3Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Fourth Department of Internal Medicine – Thessaloniki – Greece

 

 • Meta-analysis assessing cardiovascular outcomes with febuxostat versus allopurinol for patients with gout

Authors

D Patoulias1 , A Boulmpou2 , A Tranidou3 , A Nikolaidis1 , CE Papadopoulos2 , V Vassilikos2 , S Bakatselos4 , G Damianidis4 , M Doumas1

1Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Second Propedeutic Department of Internal Medicine – Thessaloniki – Greece , 2Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Third Department of Cardiology – Thessaloniki – Greece , 3Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Fourth Department of Internal Medicine – Thessaloniki – Greece , 4Hippokration General Hospital of Thessaloniki, First Department of Internal Medicine – Thessaloniki – Greece

 

 • Risk of death with sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors across the hallmark cardiovascular and renal outcome trials: an updated meta-analysis

Authors

D Patoulias1 , A Boulmpou2 , A Tranidou3 , A Nikolaidis1 , D Mouselimis1 , CE Papadopoulos2 , V Vassilikos2 , M Doumas1

1Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Second Propedeutic Department of Internal Medicine – Thessaloniki – Greece , 2Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Third Department of Cardiology – Thessaloniki – Greece , 3Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Fourth Department of Internal Medicine – Thessaloniki – Greece

 

 • Sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors and the risk of major arrhythmias: a meta-analysis of the cardiovascular and renal outcome trials

Authors

A Boulmpou1 , D Patoulias2 , E Teperikidis1 , CE Papadopoulos1 , P Sarafidis3 , M Doumas2 , N Fragakis1 , E Pagourelias1 , V Vassilikos1

1Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Third Department of Cardiology – Thessaloniki – Greece , 2Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Second Propedeutic Department of Internal Medicine – Thessaloniki – Greece , 3Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Department of Nephrology – Thessaloniki – Greece

 

 • Sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors improve cardiovascular outcomes in heart failure with reduced ejection fraction regardless of ischemic etiology

Authors

D Patoulias1 , A Boulmpou2 , C Tsavousoglou2 , M Toumpourleka2 , F Siskos1 , A Nikolaidis1 , CE Papadopoulos2 , V Vassilikos2 , M Doumas1

1Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Second Propedeutic Department of Internal Medicine – Thessaloniki – Greece , 2Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Third Department of Cardiology – Thessaloniki – Greece

 

 • Impact of antidiabetic treatment with dipeptidyl peptidase-4 inhibitors on the risk of cardiac arrhythmias among patients with type 2 diabetes mellitus

Authors

A Boulmpou1 , D Patoulias2 , E Teperikidis1 , C Tsavousoglou1 , S Vergopoulos1 , M Toumpourleka1 , M Doumas2 , N Fragakis1 , V Vassilikos1 , CE Papadopoulos1 ,

1Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Third Department of Cardiology – Thessaloniki – Greece , 2Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Second Propedeutic Department of Internal Medicine – Thessaloniki – Greece

 

 • Meta-analysis of cardiovascular outcome trials assessing the cardiovascular efficacy and safety of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in patients with type 2 diabetes mellitus

Authors

D Patoulias1 , A Boulmpou2 , E Teperikidis2 , A Katsimardou1 , F Siskos1 , A Tranidou3 , A Nikolaidis1 , D Mouselimis1 , M Doumas1 , CE Papadopoulos2 , V Vassilikos2

1Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Second Propedeutic Department of Internal Medicine – Thessaloniki – Greece , 2Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Third Department of Cardiology – Thessaloniki – Greece , 3Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Fourth Department of Internal Medicine – Thessaloniki – Greece

 

 • Meta-analysis of cardiovascular outcome trials assessing the impact of glucagon-like peptide-1 receptor agonists on major cardiac arrhythmias

Authors

A Boulmpou1 , D Patoulias2 , E Teperikidis1 , M Toumpourleka1 , S Vergopoulos1 , C Tsavousoglou1 , M Doumas2 , N Fragakis1 , V Vassilikos1 , CE Papadopoulos1

1Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Third Department of Cardiology – Thessaloniki – Greece , 2Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Second Propedeutic Department of Internal Medicine – Thessaloniki – Greece

 

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress

 

Δημοσιεύτηκε την share