Σχολείο Ασθενών με Καρδιαγγειακές Παθήσεις 22 Νοεμβρίου 2023

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διαδραστικό σεμινάριο με θέμα “Ψηφιακά Εργαλεία και Εφαρμογές για Ασθενείς με Καρδιαγγειακές Παθήσεις”. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Ιατρικής Φυσικής και Καινοτομίας ΑΠΘ (http://medphys.med.auth.gr/) και την εταιρεία Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ (https://www.gnomon.com.gr/).

Τα Σεμινάρια του Σχολείου Ασθενών με Καρδιαγγειακές Παθήσεις πραγματοποιούνται 19:00- 21:00 στο κτίριο Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://cardio-school.com/

Δημοσιεύτηκε την share
Cardio-School Digital Literacy