Συμμετοχή στο Japanese Heart Rhythm Society 2023

Σημαντική η συμμετοχή της Συμμετοχή της Γ Καρδιολογικής Κλινικής στο Ιαπωνικό Συνέδριο Αρρυθμιών (Japanese Heart Rhythm Society 2023) με τρείς διαλέξεις και μία προεδρία από τους κκ Βασίλειο Βασιλικό, Διευθυντή της Κλινικής και τον Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, ακαδημαϊκό υπότροφο. Επιπλέον η προφορική ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Τριανταφύλλου με τίτλο «Risk assessment of post-MI patients with preserved EF 45-minute short ECG resting Holter recordings» συμπεριλήφθηκε στις τέσσερεις καλύτερες ανακοινώσεις του Συνεδρίου.

Δημοσιεύτηκε την share