Συμμετοχή στο Heart Rhythm Society 2023

Συμμετοχή με διάλεξη του Καθηγητή και Διευθυντή της Γ Καρδιολογικής Κλινικής στο Αμερικανικό Συνέδριο Αρρυθμιών (Heart Rhythm Society 2023) στη Νεα Ορλεανη, το θέμα “Πως χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να προβλέψουμε επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής από το Ηλεκτροκαρδιογράφημα”.

Η διάλεξη βασίσθηκε και στην εμπειρία ανάπτυξης εργαλείων ανάλυσης του ΗΚΓ με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης της Κλινικής σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής. 

Δημοσιεύτηκε την share