Πρώτη εμφύτευση Τροποποιητή Καρδιακής Συσταλτικότητας (CCM)

H πρώτη εμφύτευση Τροποποιητή Καρδιακής Συσταλτικότητας (CCM) σε ασθενή με Καρδιακή ανεπάρκεια, σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα έγινε στην Γ Καρδιολογική Κλινική από τους Β. Βασιλικό, Γ. Γιαννόπουλο και Α. Αντωνιάδη. Υπόσχεται σημαντική βοήθεια για επιλεγμένους ασθενείς με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας στην εξειδικευμένη μονάδα της Γ Καρδιολογικής Κλινικής.

Δημοσιεύτηκε την share