Πρώτη εγκατάσταση του συστήματος Egg Nest στην Ελλάδα

Πρώτη εγκατάσταση και παρουσίαση στην Ελλάδα του Egg Nest, συστήματος ακτινοπροστασίας όλων των εργαζομένων στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο μας, στα πλαίσια της βελτίωσης της ασφάλειας και της ποιότητας των συνθηκών εργασίας μας.

Θα βρίσκεται στον χώρο μας, σε όλη τη διάρκεια των πανελληνίων σεμιναρίων Ομάδων Εργασίας 16-18 Φεβρουαρίου. Είστε ευπρόσδεκτοι να μας επισκεφθείτε και να το δείτε δια ζώσης.

Δημοσιεύτηκε την share