Πανελλαδικά πρώτη χρήση νέας τεχνικής

Η πρώτη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα του καθετήρα Flex CATH Cross στην κρυοκατάληση (Cryo Ablation) της κολπικής μαρμαρυγής έγινε επιτυχώς στη Γ’ Καρδιολογική Κλινική. Με τη χρήση του καθετήρα επιτυγχάνεται καλύτερη σταθερότητα και λιγότερες αλλαγές καθετηρων, με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού χρόνου επέμβασης και των επιπλοκών.

Δημοσιεύτηκε την share