Η επίδραση του όγκου περιστατικών στην επιτυχία της επέμβασης κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής

Πανευρωπαϊκή μελέτη μητρώου στην οποία συμμετείχε ενεργά η κλινική μας ανέδειξε διαφορές στην επιτυχία της κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής ανάλογα με τον όγκο περιστατικών των διαφόρων κέντρων. Συγκεκριμένα, καρδιολογικά κέντρα με μικρότερο όγκο περιστατικών είχαν τάση για μικρότερη πιθανότητα επιτυχία και υψηλότερο κίνδυνο συμβαμάτων. Κατόπιν διόρθωσης ως προς τα χαρακτηριστικά των ασθενών και των επεμβάσεων οι τάσεις αυτές δεν απέβησαν σημαντικές, γεγονός που αναδεικνύει την ετερογένεια του πληθυσμού που υποβάλλεται σε επέμβαση κατάλυσης μεταξύ εξειδικευμένων κέντρων με μεγάλο όγκο περιστατικών και λιγότερο εξειδικευμένων κέντρων.

Δημοσιεύτηκε την share