Εισαγωγή νέας τεχνικής στο αιμοδυναμικό εργαστήριο

Ακόμη ένα ορόσημο στην εξέλιξη του αιμοδυναμικού εργαστηρίου της Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής επετεύχθη με την εισαγωγή του συστήματος ενδοστεφανιαίας απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας (HF-OCT Nipro Gentuity).
Έτσι και σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική μπορούμε πλέον να έχουμε καλύτερη κατανόηση της παθολογίας της αθηρωματικής πλάκας και να κατευθύνουμε την αγγειοπλαστική στοχευμένα, επιτυγχάνοντας καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα.

Δημοσιεύτηκε την share