Έναρξη μαθημάτων για το επιλεγόμενο μάθημα “Κλινικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα”

Τη Δευτέρα 04.03.2024 ξεκίνησε με μεγάλη συμμετοχή το επιλεγόμενο μάθημα “Κλινικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα”. Στο πρώτο μάθημα έγινε εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος από τον καθηγητή κο. Βασιλικό και επίδειξη της ψηφιακής πλατφόρμας εκμάθησης Ηλεκτροκαρδιογραφήματος Epicardio Simulation από τον CEO και ιδρυτή της εταιρείας Epicardio κο. Βασίλειο Χουρμουζιάδη.

Δημοσιεύτηκε την share