Ειδικά Καρδιολογικά Ιατρεία

Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας

Για την εξυπηρέτηση και φροντίδα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια που δεν χρήζουν νοσηλείας, λειτουργεί στα πλαίσια της κλινικής ειδικό καρδιολογικό ιατρείο καρδιακής ανεπάρκειας. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια πολύ σοβαρή νόσος που προσβάλει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους στις μέρες μας, λαμβάνοντας τον χαρακτήρα «επιδημίας». Η επίπτωση του συνδρόμου στον πληθυσμό αυξάνει δραματικά με την ηλικία και υπολογίζεται σήμερα ότι 8 στους 1000 άνδρες ηλικίας 50-59 και 66 στους 1000 ηλικίας 80-89, πάσχουν από την νόσο. Η θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας κατευθύνεται τόσο στην αντιμετώπιση του υποκείμενου αιτίου όσο και στην συμπτωματική ανακούφιση των αρρώστων. Οι ασθενείς οφείλουν να αλλάξουν ορισμένες από τις συνήθειές τους (πχ. διακοπή καπνίσματος) και να ακολουθήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής με ελαφρού βαθμού άσκηση. Ακόμα και απλά πράγματα όπως καθημερινό περπάτημα, παρακολούθηση της δίαιτας (περιορισμός στο αλάτι), αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ, μπορεί να κάνουν τη διαφορά στα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής. Ο ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά το βάρος του (με καθημερινό ζύγισμα), την πίεση και τις σφύξεις του και για οποιαδήποτε σοβαρή αλλαγή θα πρέπει να ενημερώνει τον γιατρό του. Απαραίτητο στοιχείο για την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου είναι η στενή σχέση εμπιστοσύνης που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ του γιατρού και του ασθενή.

Για το λόγο αυτό τον Ιούνιο του 2015 ιδρύθηκε το ειδικό ιατρείο της καρδιακής ανεπάρκειας που λειτουργεί κάθε Τετάρτη 09.00-12.00 στον 2ο όροφο του Α᾽ κτιρίου. Το ιατρείο δέχεται ασθενείς κατόπιν παραπομπής από ειδικό ιατρό.

Επικοινωνία
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 – 892 151, 2310 – 892 074
Ωράριο επισκεπτηρίου:  Κάθε Τετάρτη 09:00-12:00 στον 2ο όροφο του Ά κτιρίου


Ιατρείο Βαλβιδοπαθειών και Δομικών Μυοκαρδιοπαθειών

Για την εξυπηρέτηση και φροντίδα ασθενών με βαλβιδοπάθειες και δομικές μυοκαρδιοπάθειες που δεν χρήζουν νοσηλείας, λειτουργεί στα πλαίσια της κλινικής ειδικό καρδιολογικό ιατρείο βαλβιδοπαθειών και δομικών μυοκαρδιοπαθειών. Στόχος του συγκεκριμένου εξωτερικού ιατρείου είναι: η συστηματική, εξειδικευμένη και σύγχρονη περίθαλψη των ασθενών με βαλβιδοπάθειες και δομικές μυοκαρδιοπάθειες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η προεγχειρητική και μεταεγχειρητική φροντίδα ασθενών με βαλβιδοπάθειες που θα υποβληθούν/έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καρδιακών βαλβίδων, η προετοιμασία και φροντίδα των ασθενών με βαλβιδοπάθειες που θα υποβληθούν σε διακαθετηριακή επέμβαση πρίν και μετά από αυτή, η διασφάλιση της μακροχρόνιας παρακολούθησης των ασθενών με βαλβιδοπάθεια με την καταγραφή τους σε ένα ειδικό μητρώο ασθενών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους, η εκτίμηση των αναγκών των ασθενών αυτών με στόχο τον προγραμματισμό των παροχών προς αυτούς από τους αρμόδιους φορείς, η συνεργασία, τόσο με τις επιστημονικές εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο των καρδιακών βαλβιδοπαθειών, όσο και με τις ενώσεις των ασθενών βαλβιδοπάθειες και τέλος η προώθηση της έρευνας στον τομέα των βαλβιδοπαθειών

Το ειδικό ιατρείο βαλβιδοπαθειών και δομικών μυοκαρδιοπαθειών λειτουργεί κάθε Πέμπτη 09.00-12.00 στον 2ο όροφο του Α᾽ κτιρίου. Το ιατρείο δέχεται ασθενείς κατόπιν παραπομπής από ειδικό ιατρό.

Επικοινωνία
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 – 892 151, 2310 – 892 074
Ωράριο επισκεπτηρίου:  Κάθε Πέμπτη 09:00-12:00 στον 2ο όροφο του Ά κτιρίου


Ιατρείο Μυοκαρδιοπαθειών και Νευρομυικών Νοσημάτων

Οι μυοκαρδιοπάθειες αποτελούν κληρονομούμενες παθήσεις που επηρεάζουν τη δομική ή/και ηλεκτρική σταθερότητα του μυ της καρδιάς (μυοκαρδίου). Κύριο χαρακτηριστικό των μυοκαρδιοπαθειών είναι η μεγάλη φαινοτυπική τους ετερογένεια, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και ανάμεσα σε συγγενείς α΄ βαθμού που πάσχουν από το ίδιο νόσημα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά η ηλικία εμφάνισης, ο τρόπος εκδήλωσης, η βαρύτητα των συμπτωμάτων αλλά και η πρόγνωση/μακροχρόνια πορεία του κάθε ασθενούς. Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι η λανθάνουσα πορεία τους (διαδρομή χωρίς συμπτώματα ή εκδηλώσεις για μεγάλο διάστημα), πράγμα που δυσχεραίνει τόσο την έγκαιρη διάγνωση τους αλλά και τη διάκριση τους από άλλα «κοινά» νοσήματα που μπορεί να επηρεάσουν την καρδιά. Κατ’ ανάλογο τρόπο μερικά νοσήματα του νευρικού συστήματος ή και των περιφερικών μυών (αυτών που σχετίζονται με την κίνηση του ανθρωπίνου σώματος) μπορούν να επιβαρύνουν και το μυοκάρδιο οδηγώντας στην εμφάνιση αρρυθμιών ή και γενικότερης δυσλειτουργίας της καρδιάς (καρδιακή ανεπάρκεια).

Σκοπός του εργαστηρίου Μυοκαρδιοπαθειών και Νευρομυϊκών Νοσημάτων της Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής του ΑΠΘ είναι η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των παραπάνω νοσημάτων. Μέσα από την εφαρμογή νεότερων απεικονιστικών τεχνικών (υπερηχοκαρδιογραφίας-μαγνητικής τομογραφίας μυοκαρδίου) αλλά και «ιδιαίτερων» μεθόδων (δυναμική ηχοκαρδιογραφία με άσκηση, μυοκαρδιακές βιοψίες κ.α.) το εξειδικευμένο και πιστοποιημένο ιατρικό προσωπικό του εργαστηρίου μπορεί να διαγνώσει και να παρακολουθήσει την πορεία του κάθε ασθενούς. Επιπρόσθετα μέσα από τη συνεργασία με εξειδικευμένες δομές του εσωτερικού και του εξωτερικού αλλά και με άλλα τμήματα και εργαστήρια της κλινικής να γίνει γενετική συμβουλευτική/καθοδήγηση, έλεγχος του συγγενικού περιβάλλοντος του ασθενούς και επιλογή του πλέον καταλλήλου θεραπευτικού σχήματος/προσέγγισης. Τέλος, με δεδομένη τη σημασία αποκλεισμού των παραπάνω νοσημάτων από αθλουμένους και αθλητές πραγματοποιείται στο εργαστήριο μας εξειδικευμένος προαγωνιστικός έλεγχος ενηλίκων και παίδων όλων των αθλημάτων.

Το ειδικό ιατρείο μυοκαρδιοπαθειών και νευρομυικών νοσημάτων λειτουργεί κάθε Τρίτη 09.00-12.00 στον 2ο όροφο του Α᾽ κτιρίου. Το ιατρείο δέχεται ασθενείς κατόπιν παραπομπής από ειδικό ιατρό.

Επικοινωνία
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 – 892 151, 2310 – 892 074
Ωράριο επισκεπτηρίου:  Κάθε Τρίτη 09:00-12:00 στον 2ο όροφο του Ά κτιρίου