Υπο κατασκευή, σύντομα κοντά σας Υπο κατασκευή, σύντομα κοντά σας Επικοινωνία Τοποθεσία Τμήμα Ιατρικής - Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο boxes call Τοποθεσία Τμήμα Ιατρικής - Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο